Goede zeden

De goede zeden zijn de algemene overtuigingen die als fatsoenlijk worden beschouwd. Rechtshandelingen in strijd met de goede zeden zijn nietig.