Goed huisvader

Goede huisvader wijst erop dat men met de nodige zorg moet handelen.