Garanties

Garanties zijn verklaringen van de leverancier dat hij instaat voor gebreken van het geleverde product en dit gedurende een bepaalde tijd.