Gestort kapitaal

Het gestort kapitaal is het bedrag dat door een aandeelhouder effectief wordt gestort bij de aanvang van een NV of BVBA.