Gerechtelijke ontvoogding

Bij een gerechtelijke ontvoogding wordt een minderjarige ontvoogd ingevolge een rechterlijke beslissing.