Geschillenbeslechting

Het beslechten van geschillen kan op gewelddadige en op vreedzame wijze. Een relatief vreedzame wijze van geschillen beslechten is die door middel van van het recht. Als een geschil door middel van het recht moet worden beslecht wordt de rechtskeuze en de competentie mede bepaald door het niveau van het geschil. Een geschil tussen staten wordt door andere instituties behandeld dan een geschil tussen burgers onderling.