Geestelijke stoornis

Een geestelijke stoornis heeft tot gevolg dat een persoon niet of niet meer in staat is zijn wil uit te drukken, m.a.w. handelingsonbekwaamheid.