Gemachtigde / gevolmachtigde / procurator

Een gemachtigde is een persoon die een volmacht heeft gekregen van de volmachtgever.