Gerechtskosten

Gerechtskosten zijn de kosten voor het voeren van een proces voor het gerecht met uitzondering van het ereloon van de advocaat.