Gijzeling

Een gijzeling is de situatie waarbij een (veelal onschuldig) persoon (de gegijzelde) tegen zijn wil door een gijzelnemer gevangen wordt gehouden en bedreigd wordt met het doel iets van derden gedaan te krijgen. Gijzeling als misdrijf moet worden onderscheiden van civiele gijzeling en van gijzeling als gerechtelijke dwangmaatregel.