Gerechtshof / gerechtshoven

Een hof is een onderdeel van de rechterlijke macht, die bestaat uit hoven en rechtbanken.