Grosse / (mv.) grossen

De grosse (expeditie, uitgifte) is een authentiek afschrift van een rechterlijke beslissing verleend door de griffie bekleed met het formulier van tenuitvoerlegging. Door dit formulier kan de gerechtsdeurwaarder het vonnis of arrest ten uitvoer leggen.