Gerechtelijke reorganisatie

Bij de procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt een plan tot reorganisatie aan alle of een deel van schuldeisers voorgelegd. Als die het goedkeuren, krijgt de schuldenaar een opschorting van betaling. Hij moet een plan opstellen om binnen maximaal 5 jaar (vroeger 2 jaar) zijn schulden geheel of gedeeltelijk af te betalen, onder toezicht van een kosteloze gedelegeerd rechter. Die vervangt de vroegere, dure commissaris inzake opschorting.