Gewone adoptie

Bij gewone adoptie wordt er enkel een familieband gecreëerd met de adoptant(en). Tussen geadopteerde en bloed-en aanverwanten van de adoptant(en)(broers, zussen, ouders,...) ontstaat er geen familieband. De band met de oorspronkelijke familie blijft tevens behouden.