Gerechtelijke incassokosten

Gerechtelijke incassokosten zijn de kosten die het gerecht maakt bij de inning van een vordering.