Gekruiste cheque

Een bank mag een gekruiste cheque enkel uitbetalen aan zijn cliënten of aan een andere bank.