Groepsaansprakelijkheid

De groepsaansprakelijkheid is een specifieke vorm van aansprakelijkheid, die in België niet bestaat. Ze houdt in dat indien er door een groep schade is berokkend maar er onduidelijkheid heerst over welk lid of leden van een groep nu juist aan de oorzaak van die schade ligt, de gehele groep aansprakelijk wordt gesteld. Een individueel lid kan wel bewijzen dat hij zeker geen schade heeft berokkend en is dan ook niet aansprakelijk, dit is de zogenaamde altenatieve aansprakelijkheid van art 6:99NBW..