Gebruiksrecht

Het gebruiksrecht houdt in dat men een zaak mag gebruiken en het genot mag hebben, al dan niet tegen een betaling.