Geluidsoverlast

Bij geluidsoverlast is de hinder en schade die wordt ondervonden als gevolg van geluid.