Goede trouw

Goede trouw is een juridisch begrip en zou vrij vertaald kunnen worden met "handelend vanuit zuivere motieven". De vraag of een persoon te goeder trouw is komt aan de orde in gevallen waarin de rechtsverhouding niet zo is, als deze lijkt te zijn. In bepaalde, in de wet geregelde gevallen wordt de persoon die uitgaat van een verkeerde voorstelling van de rechtsverhouding toch beschermd, mits hij te goeder trouw is. Is hij niet te goeder trouw, dan geldt de werkelijke rechtsverhouding onverkort en wordt hij niet beschermd. Het leerstuk van de goede trouw is verwant met dwaling, zij het dat dwaling alleen van toepassing is op het sluiten overeenkomsten, daar waar goede trouw bij diverse typen rechtshandelingen aan de orde kan komen.