Goed / goederen

Goederen zijn in de economie alle zaken die in het economisch verkeer een waarde bezitten. Goederen zijn te onderscheiden in publieke goederen en private goederen.