Gerechtelijk wetboek

Het Gerechtelijk wetboek verving in 1967 in België het vroegere wetboek, dat toen, zoals in Nederland, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heette. Het beschrijft in zeven delen de rechtsgang in België.