Overheidsbedrijven / Overheidsagentschappen

Overheidsbedrijven / Overheidsagentschappen zijn bedrijven die door overheidslichamen worden uitgebaat.