Onafhankelijkheid van de rechter

De onafhankelijkheid van de rechter is een garantie voor de onafhankelijkheid t.o.v. politieke en andere belangen. Het komt er op neer dat een rechter in volle onafhankelijkheid en in volstrekte vrijheid een oordeel moet kunnen vellen over een zaak.