Onderhoudsplicht

De onderhoudsplicht is de wettelijke verplichting van ouders om hun kind te onderhouden. Dit houdt in ieder geval in dat ouders ervoor moeten zorgen dat het kind de meest basale dingen krijgt, zoals onderdak, kleding, voeding en scholing.