Onschuldpresumptie

Onschuldpresumptie is het uitgangspunt dat iemand onschuldig is, totdat het tegendeel wordt bewezen dat de betrokkende in kwestie wel schuldig is.