Onbeslagbare goederen

Onbeslagbare goederen zijn goederen die niet in beslag kunnen worden genomen als gevolg van een beslagprocedure. Zo moet een minimum aan goederen overgelaten worden aan de beslagene (diegene op wiens goederen een beslag wordt gelegd), zoals vb. een tafel, een stoel,...