Obligatieleningen

Obligatieleningen zijn geldleningen dewelke worden verstrekt aan een emmitent (veelal de overheid) en dit tegen de betaling van een rente.