Ontzegging rijbevoegdheid

Ontzegging van de rijbevoegdheid heeft tot gevolg dat een persoon geen motorvoertuigen meer mag besturen voor een bepaalde termijn, als gevolg van een beslissing van een rechter. Dit is een straf dewelke wordt opgelegd als gevolg van vb. rijden onder invloed van alcohol of een te hoge snelheid.