Oprichting vennootschap

Bij de oprichting van een vennootschap komt veel kijken. Voorbeelden: rechtsvorm (BVBA, NV, VZW, CVOA, VOF, stichtingen), statuten, structurering, aandeelhoudersovereenkomsten, financiering