Onverdeeldheid

Er is sprake van onverdeeldheid wanneer verschillende personen eenzelfde recht bezitten t.a.v. een bepaalde zaak vb. een huis in eigendom van broers en zussen.