Onrechtmatige daad (OD)

Onrechtmatige daad geeft aanleiding tot aansprakelijkheid wegens het niet handelen overeenkomstig een 'goede huisvader geplaatst in dezelfde omstandigheden', waardoor schade wordt aangericht.