Ondernemingsnummer

Ondernemingsnummers worden door de Kruispuntbank toegekend aan ondernemingen, deze nummers dienen ter identificatie van een onderneming.