Overheid (alles)

lichaam waarbij een bepaald gezag berust, verzamelterm voor het openbare gezag, zoals de regering en het parlement, de provincies en gemeenten, de politie enz.