Ontbinding van het huwelijk

Een huwelijk kan worden ontbonden om verschillende redenen, vb. als gevolg van het overlijden van één van de echtgenoten, echtscheiding,... Lees het dossier over het huwelijk.