Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Bij een ontzetting uit het ouderlijk gezag verliest een ouder geheel of gedeeltelijk ouderlijke bevoegdheden en rechten over zijn/haar kind(eren). De wet bepaalt dat dit mogelijk is na veroordeling tot een criminele of correctionele straf voor feiten ten aanzien van of met behulp van de kinderen of indien de ouder door zijn gedrag de gezondheid, veiligheid of zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht.