Onterving / onterven

Onterven is wanneer een erfgenaam door de erflater wordt uitgesloten van de erfenis of wanneer het wordt beperkt tot het minimum dat hij wettelijk kan erven, dit laatste is in het geval van kinderen, deze kunnen niet volledig worden uitgesloten van een erfenis. Lees het dossier over erfenissen en testamenten.