Octrooieerbare uitvinding

Steeds meer is octrooieerbaar, maar niet op alles kan men octrooi verkrijgen. Een recente uitbreiding van wat octrooieerbaar is, is het leven zelf: met name op de genen ervan maken grote bedrijven naarstig jacht, er zijn al vele octrooien op verleend. De basiseisen voor een uitvinding zijn als volgt: * De uitvinding moet nieuw zijn. * De uitvinding moet uitvindinghoogte hebben. * De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn.