Onderhuur

Onderhuur is de doorverhuring door de huurder aan een derde (onderhuurder). In principe is de onderhuur toegelaten, tenzij dit is uitgesloten is het huurcontract tussen de huurder en de eigenaar.