Onteigening

Door de overheid gebruikte procedure van gedwongen en totale opheffing van de eigendom van het vastgoed van iemand anders (grond, huis, appartement, enz.), waarbij deze laatste een rechtvaardige en voorafgaande schadevergoeding moet ontvangen. Een onteigening moet noodzakelijkerwijze gemotiveerd worden door een reden van openbaar nut.