Onder voorbehoud van alle rechten / onder voorbehoud van rechten

Het is een formule dat wordt gebruikt om aan te tonen dat men, ondanks de rechten die zijn toegekend, nog alle kanten wil kunnen opgaan.