Omgangsrecht

Omgangsrecht is het recht van ouder en minderjarig kind om contact met elkaar te houden, ook na het verbreken van de relatie van de ouders. Na het uit elkaar gaan wonen van ouders wordt dit recht vaak vastgelegd in een omgangsregeling. Deze vastlegging kan onderling gebeuren, met tussenkomst van een mediator of door bemoeienis van een rechter.