Officier van justitie (OvJ)

afk. OvJ) is een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie (OM), vergelijkbaar met de procureur des Konings in België. Het Openbaar Ministerie is de organisatie die verantwoordelijk is voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De belangrijkste rollen van de officier van justitie zijn: * het gezag voeren over onderzoeken van de politie * bij zware misdrijven direct leiding geven aan onderzoeken van de politie * optreden als openbare aanklager in een rechtszaak (zie Strafrecht) * tijdens een rechtszaak een bepaalde straf eisen, die niet altijd door de rechter wordt opgelegd.