Onrechtstreekse schenking

Een onrechtstreekse schenking is het gevolg van een voordeel dat wordt toegekend aan een begunstigde (vb. levensverzekering).