Ontslag om dringende reden

algemeen: beëndiging van een rechtsbetrekking. In arbeidsrechtelijke betekenis is het ontslag de rechtshandeling waarbij een partij bij de arbeidsovereenkomst haar wil geuit heeft een einde te willen maken aan de arbeidsovereenkomst.