Onbevoegd verklaring

Onbevoegd verklaring is een verklaring waarbij een persoon onbevoegd wordt verklaard om bepaalde rechtshandelingen te stellen of wanneer een rechter zich onbevoegd verklaard om te oordelen over een aan hem voorgelegde geschil.