Ontbinding

De ontbinding van een overeenkomst is een recht van de partijen om een overeenkomst te beëindigen in specifieke gevallen. Is dit niet meer mogelijk dan heeft men een recht op een schadevergoeding. Een andere betekenis betreft de ontbinding van een rechtspersoon, dit heeft tot gevolg dat de rechtspersoon ophoudt te bestaan. Deze kan het gevolg zijn van een beslissing van de leden of van het bestuur of door de rechter in het geval van strijdigheid met de wet/ statuten van de rechtspersoon.