Onbepaalde duur

Een overeenkomst van onbepaalde duur is wanneer de partijen geen tijdsbepaling stipuleerden in een overeenkomst. Vb. een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, waarin niet wordt aangegeven wanneer deze overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd.