Ondergeschikte

Een ondergeschikte is vb. een werknemer, iemand die werkzaamheden verricht voor een ander, de werkgever.