Oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie is wanneer een persoon door bedrog of misleiding zijn handel uitbreidt en ten onrechte gaat concurreren met andere marktdeelnemers. Dit is een strafbaar feit.